Dịch vụ lưu trú

Khách sạn Hòa Nam

Địa chỉ: Ứng Hòa, Hà Nội

550,000 đồng

550,000 

Khách sạn Công Đoàn

Địa chỉ: Bến Yến, chùa Hương

500,000 đồng

500,000 

Nhà nghỉ Thịnh Khang

Địa chỉ: Bến Yến, chùa Hương

350,000 đồng

350,000 

Nhà hàng

Nhà hàng cơm chay Thanh Tâm

Địa chỉ: Suối Yến, chùa Hương

50,000 đồng

50,000 

Nhà hàng Thịnh Khang

Địa chỉ: Bến Yến, chùa Hương

100,000 đồng

100,000 

Nhà hàng Mai Lâm

Địa chỉ: Số 4, Thiên Trù

100,000 đồng

100,000 

Nhà hàng Quyết Thắng

Địa chỉ: Số 1, Thiên Trù

100,000 đồng

100,000 

Nhà hàng Công Đoàn

Địa chỉ: Bến Yến

100,000 đồng

100,000 

Tour du lịch

Tour Chùa Hương – động Hương Tích 1 ngày

1 ngày

Hà Nội - Chùa Hương

750,000 đồng

750,000 

Tour chùa Tam Chúc – Tràng An 1 ngày

1 ngày

Hà Nội - Ninh Bình

800,000 đồng

800,000 
550,000