Loading...
Hotline:
024 33 703 703
Đặt hỏi:
 024 33 703 703

Nhà hàng chùa Hương

Nhà hàng Mai Lâm

Nhà hàng Mai Lâm được hình thành và đưa vào phục vụ du khách nhiều năm và luôn được đổi mới từ cơ sở vật chất đến tác phong phục vụ, thực đơn và gia tăng các dịch vụ khác.

Nhà hàng Thịnh Khang

Nhà hàng Thịnh Khang là thành viên trong hệ thống nhà hàng khu vực Hương Sơn được Trung tâm Dịch vụ Du lịch chùa Hương bình chọn là cơ sở dịch vụ Uy tín - Chất lượng. Nhà hàng Thịnh Khang được đưa vào...

Nhà hàng Quyết Thắng

Nhà hàng Quyết Thắng là thành viên trong hệ thống nhà hàng khu vực Hương Sơn được Trung tâm Dịch vụ Du lịch Chùa Hương bình chọn là cơ sở dịch vụ Uy tín - Chất lượng. Nhà hàng được hình thành và đưa...

Nhà hàng Hương Sơn 1

Là nhà hàng thuộc hệ thông của Trung tâm Dịch vụ Du lịch Chùa Hương và Nhà nghỉ Hương Sơn 1. Nhà hàng Hương Sơn 1 được đưa vào phục vụ Du khách từ mùa Lễ hội chùa Hương 2013.