Loading...
Hotline:
0932 273 274
Đặt hỏi:
 024 2211 8183

Nhà nghỉ chùa Hương

Nhà nghỉ Hải Minh

Nhà nghỉ Hải Minh là thành viên trong hệ thống Khách sạn Nhà nghỉ khu vực Hương Sơn được Trung tâm Thông tin Thông tin Dịch vụ và Du lịch Chùa Hương bình chọn "Sản phẩm dịch vụ Chất lượng - Uy tín"....

Nhà nghỉ Đức Thịnh

Nhà nghỉ Đức Thịnh là thành viên trong hệ thống Nhà nghỉ khu vực Hương Sơn được Trung tâm Thông tin Dịch vụ và Du lịch Chùa Hương bình chọn "Sản phẩm dịch vụ Chất lượng - Uy tín". Nhà nghỉ và nhà hàng...

Nhà nghỉ Minh Tính

Nhà nghỉ Minh Tính tại Chùa Hương là một trong những nhà nghỉ mới, trang thiết bị hiện đại tại khu vực Chùa Hương được đưa vào phục vụ du khách về lễ hội từ năm 2018, nằm trong hệ thống dịch vụ do...

Nhà nghỉ Minh Phương

Nhà nghỉ Minh Phương tại chùa Hương là nhà nghỉ có 10 phòng nghỉ với mức giá bình dân, nằm ngay gần bến đò và phục vụ đầy đủ các dịch vụ phục vụ du khách về trẩy hội và chiêm bái chùa Hương.

Nhà nghỉ Tuấn Anh

Nhà nghỉ Tuấn Anh là thành viên trong hệ thống Khách sạn - Nhà nghỉ khu vực Hương Sơn được Trung tâm Thông tin Lễ hội chùa Hương bình chọn “Sản phẩm dịch vụ Chất lượng - Uy tín”. Nhà nghỉ Tuấn Anh là...

Nhà nghỉ Hương Sơn

Nhà nghỉ Hương Sơn là thành viên trong hệ thống Khách sạn Nhà nghỉ khu vực Hương Sơn được Trung tâm Thông tin Dịch vụ và Du lịch Chùa Hương bình chọn "Sản phẩm dịch vụ Chất lượng - Uy tín". Nhà nghỉ...