Loading...
Hotline:
024 33 703 703
Đặt hỏi:
 024 33 703 703

Nhà nghỉ chùa Hương

Nhà nghỉ Minh Tính

Nhà nghỉ Minh Tính tại Chùa Hương là một trong những nhà nghỉ mới, trang thiết bị hiện đại tại khu vực Chùa Hương được đưa vào phục vụ du khách về lễ hội từ năm 2018, nằm trong hệ thống dịch vụ do...

Nhà nghỉ Tuấn Anh

Nhà nghỉ Tuấn Anh là thành viên trong hệ thống Khách sạn - Nhà nghỉ khu vực Hương Sơn được Trung tâm Thông tin Lễ hội chùa Hương bình chọn “Sản phẩm dịch vụ Chất lượng - Uy tín”. Nhà nghỉ Tuấn Anh là...

Nhà nghỉ Đức Thịnh

Nhà nghỉ Đức Thịnh là thành viên trong hệ thống Nhà nghỉ khu vực Hương Sơn được Trung tâm Thông tin Dịch vụ và Du lịch Chùa Hương bình chọn "Sản phẩm dịch vụ Chất lượng - Uy tín". Nhà nghỉ và nhà hàng...

Nhà nghỉ Hương Sơn 1

Nhà nghỉ Hương Sơn 1 là thành viên trong hệ thống Khách sạn Nhà nghỉ khu vực Hương Sơn được Trung tâm Thông tin Dịch vụ và Du lịch Chùa Hương bình chọn "Sản phẩm dịch vụ Chất lượng - Uy tín". Nhà nghỉ...

Nhà nghỉ Hải Minh

Nhà nghỉ Hải Minh là thành viên trong hệ thống Khách sạn Nhà nghỉ khu vực Hương Sơn được Trung tâm Thông tin Thông tin Dịch vụ và Du lịch Chùa Hương bình chọn "Sản phẩm dịch vụ Chất lượng - Uy tín"....