Loading...
Hotline:
0968 519 588
Đặt hỏi:
 024 6670 8683

Một số kinh sách tại Chùa Hương

Đó là những tập kinh sách của Thượng tọa Thích Viên Thành và các vị sư tại Chùa Hương đã để lại cho các thế hệ phật tử sau này.


 
Quý vị có thể download (tải về) các tập kinh sách nổi tiếng sau:

1. Cảnh Sách Ngày Thường - Thích Đàm Nhiên
   -> Download / Tải về

2. Kinh Phổ Môn - Thượng Toạ Thích Viên Thành
   -> Download / Tải về

3. Kinh Lăng Nghiêm - Thích Đàm Liên             
   -> Download / Tải về               
        
4. Trúc Song Tuỳ Bút - Thượng Toạ Thích Viên Thành         
   -> Download / Tải về         
                 
5. Khai Thị Tam Quy - Cố Thượng Toạ Thích Viên Thành
   -> Phần 1: Download / Tải về
   -> Phần 2: Download / Tải về
   -> Phần 3: Download / Tải về

(Nguồn: chuahuong.info.vn)

 
Để được tư vấn liên hệ: 0913356679 | email: hanhhuongtinthanh@gmail.com