Loading...
Hotline:
0932 273 274
Đặt hỏi:
 024 2211 8183

Kinh sách Phật giáo

Một số kinh sách tại Chùa Hương

Đó là những tập kinh sách của Thượng tọa Thích Viên Thành và các vị sư tại Chùa Hương đã để lại cho các thế hệ phật tử sau này.

Cùng tìm hiểu về chữ Phật

Phật là chữ viết tắt của Phật Đà, đây là danh hiệu phiên âm từ tiếng Phạn hoặc Pali buddha बुद्ध (bo. sangs rgyas) sang Hán-Việt; dịch ý là Giác giả, tức "Người tỉnh thức", "Người Giác Ngộ".