Loading...
Hotline:
0932 273 274
Đặt hỏi:
 024 2211 8183

Đền Cửa Võng

Sách Đại Nam Nhất Thống Chí chép: “Đến chùa Thiên Trù nghỉ ngơi, từ đây đi lên qua khe Giải Oan và thung mơ lên Vân Song đi ngược Tam Điệp, đường đi phải vin vào đá rất hiểm trở mới đến được động Hương Tích”. 

Đền Vân Song thường gọi là đền Cửa Võng, xưa chỉ là một ngôi miếu nhỏ do dân làng Yến Vỹ xây dựng lên từ thủa xa xưa để thờ bà “Chúa Rừng’’ có tên hiệu là Thượng Ngàn Vân Hương Công Chúa Lê Mại Thánh Mẫu. Bà Chúa Rừng được nhân dân sở tại tôn vinh như một đấng siêu phàm hiện thân ở núi rừng nhiều của cải. Mặt khác khi thờ bà dân làng cầu mong bà Chúa phù hộ cho cư dân gặp nhiều may mắn khi đi vào rừng làm nương hái lượm.


Đền Cửa Võng (hay: Trấn Song, Vân Song)
 
Đền ở trên thế núi cao, dưới chân núi là một thung lũng khá sâu, nhìn qua thung lũng là một võng núi. Người xưa dựa vào thế địa lý đó mà đặt tên đền là Đền Cửa Võng. Năm canh thân (1800) Hoà Thượng Hải Viên xây dựng lại đền to rộng ra. Cảnh sắc nơi đây rất nên thơ, cụ Thám hoa Vũ Phạm Hàm cảm nhận :
 
“Trèo qua một nhịp Vân Song
Đây mới thực là quần phong chi đệ nhất …”
 
Ngày 19/5/1958 Bác Hồ về thăm cảnh chùa Hương đã nghỉ trưa tại đây… Ngôi đền này không những là cảnh đẹp của chùa Hương mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn văn hoá, lịch sử của chùa Hương hôm nay và mai sau.