Loading...
Hotline:
0932 273 274
Đặt hỏi:
 024 2211 8183

Chùa Giải Oan

Trên đường từ chùa Thiên Trù vào động Hương Tích khoảng 1200 mét, thì đến suối Giải Oan. Từ đây nhìn lên phía bên trái là chùa Giải Oan tọa lạc trên triền núi thấp, dưới chân mái đá cao khoảng 30 mét.

Trong chùa Giải Oan có một giếng nước nhỏ, gọi là giếng Thiên Nhiên thanh trì nước trong mát. Hai bên chùa có hai động nhỏ, động thuyết kinh bên phải, am Phật Tích bên trái.
 
Chùa Giải Oan gắn với chuyện Phật Bà Quan Thế Âm thờ trong động Hương Tích: …”Sau khi được thần núi cứu từ pháp trường về chùa Giải Oan …Khi Chúa Ba tỉnh ra, được đức Phật Tổ Như Lai chỉ vào động Hương Tích tu hành …chín năm thành chính quả…” Chùa Giải Oan do Hòa thượng Thông Dụng xây dựng nên vào thập niên thứ hai của thế kỷ XIX.


Chùa Giải Oan
 
Chùa làm một mái bằng gỗ lim, đến năm Đinh Mão (1927) sư tổ Giám Tích xây dựng lại theo kiểu cổ diêm, chất liệu bằng xi măng cốt thép, mái đắp ngói ống, các góc đao đắp rồng như hiện nay. Số gỗ lim chùa dỡ ra, chuyển ra làng để dân bắc cầu qua suối sang bến đò, lúc bấy giờ mới có một bến đò bên làng.