Loading...
Hotline:
0932 273 274
Đặt hỏi:
 024 2211 8183

Câu chuyện Tâm linh

Sự Tích Bà Chúa Ba ở Chùa Hương

Theo phật thoại ngày xưa, vào đời vua Dịêu Trang Vương ở nước Hương Lâm kể rằng: thời trị vì nhà vua không có con để kế vị ngai vàng nên nhà vua bèn đến miếu Tây Nhạc cầu tự.  Lòng thành nhà vua cảm...

Chuyện Một Vị Sư Ở Chùa Hương

Người ta truyền tụng rằng tại Nam Thiên Đệ Nhất Động có một vị sư tu hành đắc đạo. Có lúc sư ngồi thiền cả tháng, không ăn không uống, không lay động để thể hiện trí tuệ dũng mãnh của của Phật. Có lúc...